Mokytojams

Mokykloms

Vadovu_mokykla

Renkuosi_mokyti

Tęsiame projekto „Lyderių laikas 2“ įgyvendinimą. Kuriame naujas trumpalaikes ir tęstines, ciklines profesinio tobulinimo(si) programas. Aktyviai dalyvaujame 4-ojoje nacionalinėje LITEXPO parodoje „Mokykla be sienų 2014“: pristatome naujas MTC programas, „Renkuosi mokyti!“ komanda veda mokytojams atviras interaktyvias, modernias pamokas – tiek savarankiškai, tiek ir bendradarbiaudami su „Samsung Electronics Baltics“.
Šeis metais minime MTC 15-metį. Dėkojame savo partneriams ir mokykloms-besimokančioms bendruomenėms už ilgametį buvimą kartu, už norą bei pastangas mokytis ir tobulėti kartu vardan kiekvieno vaiko sėkmės. Norėdami paskatinti mokyklas dalintis savo gerosiomis patirtimis, pasidžiaugti nuveiktais darbais ir prisiminti bendruomeniškumo mokykloje svarbą, suorganizuojame konkursą Lietuvos mokyklų bendruomenėms „Bendruomeniškiausias MŪSŲ mokyklos renginys (projektas, akcija)“. Aktyvus mokyklų dalyvavimas viršija mūsų lūkesčius – gauname netoli 200 mokyklų paraiškų su renginių, projektų bei akcijų aprašais, skaidrėmis, nuotraukomis ir filmais, kuriais dalinamės mtc.lt ir mūsų organizacijos FB profilyje.
Dalyvaujame partnerystės tinkluose su Lietuvos ir tarptautinėmis švietimo organizacijomis. Esame Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos, Mokytojų rengimo Europoje asociacijos (ATEE- The Association for teacher education in Europe), Europinio švietimo lyderystės politikos tinklo (EPNoSL - European policy network on School leadership), Tarptautinio mokyklų veiksmingumo ir tobulinimo kongreso (ICSEI -International Congress for School Effectiveness and Improvement), Priežiūros ir ugdymo programos tobulinimo asociacijos ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development), Tarptautinės profesinių kompetencijų tobulinimo asociacijos IPDA (International Professional Development Association) nariais. Mūsų vykdoma programa „Renkuosi mokyti“ palaiko partnerystės ryšius su tarptautine organizacija „Teach for all“.

Aktyviai dalinamės edukacine patirtimi radijo laidose, respublikinėje parodoje „Mokykla“, straipsniais populiariose žiniasklaidos priemonėse, organizuojame diskusijas- susitikimus su mokslininkais, įvairiomis NVO iš Lietuvos ir kitų šalių (Europos humanitariniu universitetu, Vilniaus prancūzų mokykla, Danijos institutu, Ideal Lithuania), organizuojame mokymus-atviras pamokas mokytojams praktikams ir kt. Džiaugiamės MTC programos „Renkuosi mokyti!“ jaunųjų mokytojų bei alumnų darbo įvertinimu: sveikiname programos alumną Tomą Kivarą pelnius daktarės Meilės Lukšienės premiją. Alumnas Domas Briedis sudalyvauja tarptautiniame mokslo populiarinimo konkurse „Šlovės laboratorija“ (angl. „FameLab“) ir pasiekia jos finalą. Kartu su projekto „Lyderių laikas 2“ partneriais suorganizuojame Nacionalinį švietimo lyderystės forumą „Švietimo lyderiai atnaujina Lietuvą“. Aktyviai dalyvaujame įvairiose nacionalinėse konferencijose („Lietuvos sąjūdis: pasakojimą tęsiame“, „Kokio mokytojo reikia Lietuvos ir viso pasaulio moksleiviams?“ , „Forumas: konkurencinga Lietuvos ateitis“, „Edukatoriaus kompetencijos globalių iššūkių kontekste: pokyčių analizė ir vertinimai mokslinių bei praktinių įžvalgų aspektu“ ir kt.). Tęsiame senus, įgyvendiname naujus projektus. Plečiame savo veiklų sferą - paruošiame ir pradedame įgyvendinti auklių mokymo(si) programą „Kaip tapti Mere Popins?“.

Įgyvendiname ankstesniais metais pradėtus projektus, kuriame naujas programas (projektui „Alternatyvusis ugdymas“, seminarus ir seminarų ciklus mokyklų komandoms, vadovams, mokytojams). Organizuojame 3 forumus-konferencijas jauniesiems ir pradedantiesiems mokytojams Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Forumai skirti pradedantiesiems pedagogo darbą - sužinoti apie įvairius švietimo bendruomenėje atliekamus tyrimus, apsvarstyti jų pridėtinę vertę, panaudojimą kasdieniame mokytojo darbe.
Kartu su partneriais - švietimo ekspertais iš Lietuvos ir užsienio šalių, surengiame 3 apskrituosius stalus-diskusijas nacionalinėje parodoje „Mokykla 2012“: „Kiek savarankiškos Lietuvos mokyklos?“; „Apskritojo stalo diskusija apie rytdienos mokytojus“; „Lietuviška tapatybė emigracijoje“.

Aktyviai dalyvaujame nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose (Tarptautinio mokyklų veiksmingumo ir tobulinimo kongrese ICSEI 2012, Europinio švietimo lyderystės politikos tinklo EPNoSL).

Vilniaus mokytojų namuose sukuriame naują, modernią ir jaukią mokymosi erdvę „Kūrybos kubas“. Čia vyksta mokymai, susitikimai su pedagogais ir jų mokiniais, edukacinės popietės, aktualių mokytojams filmų peržiūros, apvalaus stalo diskusijos-susitikimai su mokslininkais, mokytojais praktikais, nevyriausybinių organizacijų nariais iš Lietuvos ir užsienio šalių, kiti švietimo renginiai. Šalia mokymų auditorijos įkuriame parodų eksponavimo erdvę, kur organizuojame įvairaus žanro mokinių, mokytojų bei profesionalių menininkų darbų parodas.
Tęsiame pradėtus darbus („Lyderių laikas 2”), įgyvendiname naujus projektus. Organizuojame Uzbekistano UNICEF ir Pasaulio banko atstovų mokymus, tęsiant Lietuvos švietimo reformos gerosios patirties perdavimą ir derinant ją su Uzbekistane egzistuojančių mokytojų ruošimu. Kuriame inovatyvias programas ir teikiame mokymo paslaugas projektui Utenos savivaldybėje, įgalinančiam plėtoti socialinę partnerystę.
Aktyviai dalyvaujame tarptautinėse konferencijose (Tarptautinio mokyklų veiksmingumo ir tobulinimo kongrese ICSEI 2011, COMENIUS tinklo konferencijoje dėl žmogiškųjų išteklių valdymo ir Getės instituto tarptautinėje konferencijoje „Švietimo ateitis“). Moksliniame žurnale švietėjams „Professional development in education” publikuojame straipsnį, rengtą kartu su užsienio kolegėmis-švietimo ekspertėmis C. Jackson ir S. Blandford, apie pokyčius Lietuvos švietimo sistemoje, kuriant sąlygas lyderystei.
Džiaugiamės gavę ES paramą programai „Renkuosi mokyti!“, surenkame ir apmokome trečiąją jaunųjų mokytojų kartą. Tęsiame akciją „Žvaigždžių savaitė“, kurios metu įžymūs žmonės lankosi „Renkuosi mokyti!“ dalyvių mokyklose ir praveda pamokas.
Antruoju dr. Meilės Lukšienės premijos jauniesiems mokytojams laureatu tampa „Renkuosi mokyti!“ alumnas Ramūnas Skaudžius. LR Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame Švietimo raidos scenarijų konkurse „Renkuosi mokyti!“ alumnai pristato konceptualią švietimo viziją ir tampa vienais iš laimėtojų.

 Tai buvo turiningi ir visa kuo turtingi metai. Iki 11-os žmonių išaugo mūsų komanda, išsiplėtė veiklos barai, sustiprėjome profesiškai ir materialiai.  Iš savo išteklių nutarėme tęsti programą „Renkuosi mokyti!“- vėl turime 20 puikių jaunų mokytojų Lietuvos mokyklose , turime šiai veiklai ir finansinę paramą. Su didele tarptautine komanda tęsiame „Lyderių laiką“ , intensyviai tobuliname Lietuvos pedagogus.  Brandiname ir naujas svajones - naujos mokymosi erdvės pedagogams, o gal ir sava mokykla.

Su programa „Renkuosi mokyti“ organizuojame „Žvaigždžių savaitę“, kurios metu įžymūs visuomenės žmonės lankosi „Renkuosi mokyti“ dalyvių pamokose. Siekiame pritraukti visuomenės dėmesį į švietimą ir į mokytojo profesijos svarbą.

Pirmąją dr. Meilės Lukšienės vardo premiją laimi „Renkuosi mokyti!“ alumnas Vygantas Kornejevas.

Prisijungimas

IPImazas.png

Viešoji įstaiga „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“ įmonės kodas 124631338, įsikūrusi kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius Tel. +370 5  212 7183 Faks. +370 5  212 7173 El. paštas: mtc@mtc.lt Mūsų darbo laikas: I - IV 9 - 18 val., V 9 - 17 val. Žemėlapis