Mokyklos vadovas – mokymosi vedlys
Kaip padėti išsiskyrusių šeimų vaikams mokykloje?
Pagalbos būdai ugdant mokinius, turinčius Aspergerio sindromą ir kitus autizmo spektro sutrikimus
Vaiko gerovės kūrimas mokykloje - tai saugi ir sėkminga mokykla
Profesionalus mokytojas – sėkmingi mokiniai
Brandos darbo rengimas bendrojo lavinimo mokyklose
Mokyklos bendruomenės (-ių) kūrimas. Kodėl tai svarbu? (Mokymai „Vadovai vadovams”)
Švietimo politika kitaip
Patiriamas stresas mokytojo darbe: kaip jį sumažinti?
Komandos įgalinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Mokymosi motyvacijos skatinimo būdai. Kaip padėti mokiniui patirti mokymosi sėkmę
Mokyklos bendruomenės (-ių) kūrimas. Kodėl tai svarbu? (Mokymai „Vadovai vadovams”)
Vadovavimas mokyklai: klasikinės vadybos ir naujų teorijų sankirtos
Neuromokslų atradimų įtaka ugdymui
Praktinis seminaras „Daugiakultūris Lietuvos paveldas ir istorinės atminties ugdymas”
Bendravimo veiksmingumas: įsitvirtinantis elgesys
Teisinės priemonės savitai mokyklai kurti (vadovų teisinio raštingumo tobulinimas)
Laimos Sirutienės seminaras "Ką reikia žinoti ugdytojams: berniukų ir mergaičių mokymosi stiliai"
Aušros Kurienės seminaras "Paauglystės iššūkiai: probleminio elgesio priežastys"
Vitalijos Bujanauskienės seminaras "Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir veiklos vertinimas"
Ugdymo turinio vadyba ikimokyklinėse įstaigose
Ugdymo turinio vadyba ikimokyklinėse įstaigose (papildomas seminaras)
Marinos Vildžiūnienės seminaras "Profesionalus mokytojas – sėkmingi mokiniai"
Teisinės priemonės savitai ikimokyklinio ugdymo įstaigai kurti (vadovų teisinio raštingumo tobulinimas)
Eglės Pranckūnienės seminaras „Mokyklos vadovas – mokymosi vedlys”
Pagalba mokiniui, rengiančiam projektinį darbą
Patyčių prevencija mokykloje: planavimas, įgyvendinimas, vertinimas
Mokinių įgalinimas pamokoje
Efektyvios streso valdymo technikos
Vadovavimas žmonėms: sėkmingi susirinkimai, panaudojant sociokratijos principus
Tėvų įtraukimas į klasės gyvenimą
Mokyklos įvaizdžio stiprinimas internete ir socialiniuose tinkluose
Mokymas bendradarbiaujant inkliuzinėje klasėje
Patyčių prevencija mokykloje: planavimas, įgyvendinimas, vertinimas.
Seminaras Vilniuje "Holokausto tema pamokose"
Profesionalus mokytojas - sėkmingi mokiniai
Seminaras Kaune "Holokausto tema pamokose"
Seminaras Klaipėdoje "Holokausto tema pamokose"
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas: geros mokyklos link
Seminaras „Ekskursija kaip pamoka“ remiantis projekto kultūrinės ekskursijos – pamokos „Dialogas. Miesto jungtys“ patirtimi.
Kad tekstas atsivertų…  (įvairios grožinio ir negrožinio teksto skaitymo strategijos)
Emocijų ir dėmesio valdymas, taikant Mindfulness praktiką pamokoje
Efektyvios streso valdymo technikos
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas: geros mokyklos link
Seminaras Vilniuje "Holokausto tema pamokose"
Ekskursijos - spektaklio „Kaltūnas“ pristatymas pedagogams
Ekskursijos - spektaklio „Kaltūnas“ pristatymas pedagogams
Patyčių prevencija ir intervencija: mokytojo vaidmuo
Atnaujinta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistema: galimybės adaptuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Kaip padėti išsiskyrusių šeimų vaikams mokykloje?
Atnaujinta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistema: galimybės adaptuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Konflikto psichologija
Atnaujinta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistema: galimybės adaptuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Emocijų ir dėmesio valdymas, taikant Mindfulness praktiką pamokoje
Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas
Kūrybinio rašymo dirbtuvės mokytojams
Mokyklos finansų valdymas: aktualijos ir patirties sklaida
Pamokos stebėjimas ir vertinimas
Vadovo emocinė branda (EQ) – būtina sąlyga motyvuojančiam mikroklimatui sukurti
Pamokos stebėjimas ir vertinimas
Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas
„Naujojo darbo kodekso taikymas“ mokymai Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovams
Individualios mokinių pažangos stebėjimo sistemos kūrimas mokykloje
Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas
Viešieji pirkimai. Šiandienos aktualijos ir viešųjų pirkimų organizavimo pakeitimai
Vadybiniai aspektai organizuojant pamokos, mokytojų ir mokyklos įsivertinimą ir pažangos matavimą
Balso valdymas - efektyvus įrankis klasėje
„Naujojo darbo kodekso taikymas“ mokymai Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų vadovams
„Naujojo darbo kodekso taikymas“ mokymai Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams
„Naujojo darbo kodekso taikymas“ mokymai Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams
Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose
Vadovo asmeninė lyderystė
Izraelio projekto MICHAEL pristatymas Lietuvos švietimo srities lyderiams
Bendruomeninis strateginis planavimas
Darbas komandoje ir pasidalintoji lyderystė
Personalizuotas, individualizuotas, diferencijuotas mokymas siekiant vaiko ūgties
Žaidimų panaudojimas ugdymo procese: kodėl neįtraukus žaidimų principų į savo pamokas?
Kūrybiško teksto kūrimo metodai
Klasės auklėtojo vaidmuo mokyklos veiklos tobulinime
Izraelio mokslininkų sukurto MICHAEL metodo mokymai
Izraelio mokslininkų sukurto MICHAEL metodo mokymai
Izraelio mokslininkų sukurto MICHAEL metodo mokymai
IKT diegimas švietimo organizacijose
Vadybiniai sprendimai mokykloje vykdomų projektų rezultatų tvarumui užtikrinti
MOKYKLOS KOMUNIKACIJA FACEBOOK: kaip efektyviai valdyti šį instrumentą?
Susitikimas su Izraelio švietimo inovacijų atstovais Menny‘iu Barzilai ir Chaimu Goldbergu
Efektyvus klasės vadovo vaidmuo
bLOGAS
Mokymo(si) už klasės ribų planavimas ir organizavimas
Integruotas ugdymas: nuo pirmųjų žingsnių iki meistrystės
Kūrybiško teksto kūrimo metodai
Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje.
Izraelio mokslininkų sukurto MICHAEL metodo mokymai mokytojams
Izraeliečių bendrovės „Iproject“ įgalinimo programų ir didaktinių priemonių pristatymas
Kaip padėti besiskiriančių ir išsiskyrusių tėvų vaikams mokykloje? SEMINARAS ATŠAUKIAMAS
Šiuolaikinis kokybiškas ikimokyklinis ugdymas: ugdymo turinio įgyvendinimas pritaikant kiekvienam vaikui ir vaikų grupei
Pamoka mokytojams – kaip išgyventi klaidos fenomeną
Tobuliname pamoką drauge: naujos mokytojų kolegialaus profesinio augimo formos mokykloje
Tarptautiniai MICHAELIO metodo MENTORIŲ mokymai
Sisteminga kasdienė ir etapinė refleksija: kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui

Ši svetainė naudoja būtinus slapukus. Būtini slapukai įgalina pagrindines svetainės funkcijas. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų, juos galima išjungti tik pakeitus naršyklės nuostatas. Lankydamiesi svetainėje sutinkate, kad slapukai būtų naudojami. Slapukų politika