Mokytojams

Mokykloms

Vadovu_mokykla

Renkuosi_mokyti

Ką tik išplatintame kvietime dalyvauti ilgalaikėje Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje teigiama: ,,Kviečiame rimtai mokytis pasiryžusius švietimo bendruomenės narius įsitraukti į ilgalaikę neformaliąją programą, kurios paskirtis – sustiprinti lyderystės kompetencijas ir švietimo vadybos išmanymą taikant į praktiką ir patirtį orientuotas mokymosi strategijas. Ši programa buvo sukurta ir išbandyta ankstesniuose projekto „Lyderių laikas“ etapuose.“

Skaityti daugiau...

Komentuoti (0 Komentarai)

Logo5.png

Lyderių laikas 3 – nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojai būtų labiau pasirengę vardan mokinių mokymosi pažangos inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.

Skaityti daugiau...

Komentuoti (0 Komentarai)

Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulino centras“ (MTC), devintus metus įgyvendinanti jaunųjų mokytojų pritraukimo programą „Renkuosi mokyti“, pradeda naują projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“. Juo siekiama tvarių vadovavimo, ugdymo ir bendravimo pokyčių mokyklų bendruomenėse įtraukiant ir mokinius, ir mokytojus, ir mokyklų vadovus. Projekto metu bus remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata bei sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi.

Skaityti daugiau...

Komentuoti (0 Komentarai)

Nepalikite jų dūlėti ant lentynos – atnaujinkite išugdytus bendradarbiavimo, komunikavimo ir problemų sprendimo gebėjimus.
Pasaulio ekonomikos forumo parengtoje ataskaitoje „Naujoji švietimo vizija – skatinti socialinį ir emocinį mokymąsi pasitelkiant technologijas“ („New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology“, 2016) atkreipiamas dėmesys į tai, kad didėja atotrūkis tarp tų gebėjimų, kurie išugdomi, ir tų, kurių reikia gyvenime.

Skaityti daugiau...

Komentuoti (0 Komentarai)

2016 m. lapkričio 29 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti 2015 metų tarptautinių IEA TIMSS tyrimų rezultatai, kurie rodo 4 ir 8 klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimus ir jų kaitą. Palyginti su 2011 m., Lietuva reikšmingai pagerino rezultatus ir lenkia daugelį šalių.

„Turime kuo džiaugtis: abiejų TIMSS tyrimų – ir 4, ir 8 klasės – ir abiejų tirtų sričių (matematikos ir gamtos mokslų) Lietuvos mokinių pasiekimų rezultatai aukštesni nei tarptautinės skalės vidurkiai. Dar daugiau, Lietuvos ketvirtokų gamtos mokslų, o aštuntokų – ir gamtos mokslų, ir matematikos pasiekimų rezultatai reikšmingai pagerėjo, palyginti su 2011 metų tyrimų rezultatais“, – sakė Audronė Pitrėnienė, laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas.

Skaityti daugiau...

Komentuoti (0 Komentarai)

Prisijungimas

IPImazas.png

Viešoji įstaiga „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“ įmonės kodas 124631338, įsikūrusi kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius Tel. +370 5  212 7183 Faks. +370 5  212 7173 El. paštas: mtc@mtc.lt Mūsų darbo laikas: I - IV 9 - 18 val., V 9 - 17 val. Žemėlapis