Stiprindamas Švietimo vadovų mokyklos veiklą, VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ 2017 m. rugpjūčio pabaigoje pasirašė sutartį su VšĮ Kultūros ir švietimo centru Vilniaus mokytojų namai dėl mokymų pradedantiesiems mokyklų vadovams (Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pradedantieji vadovai (1-2 metus, dirbantys mokyklų vadovais) ir jų mentoriams organizavimo paslaugos.

Nuolat besikeičiančioje aplinkoje kiekvienai švietimo įstaigai būtinas tiek veiklos kryptingumas, tiek greita reakcija į aplinkos iššūkius. Tik mokyklos vadovas, išmanantis tradicines vadybos priemones ir žinantis naująsias vadybines praktikas, gali sėkmingai rasti sprendimus, užtikrinančius rezultatyvų ugdymą ir mokyklos bendruomenės sutelktą judėjimą Geros mokyklos vizijos link. Mokyklos vadovas vaidina itin svarbų vaidmenį, formuojant mokinių ugdymo kryptį mokykloje, siekiant kiekvieno vaiko mokymosi motyvacijos ir pažangos. Pradedantieji mokyklų vadovai, kurių dauguma neturi vadybinės patirties, susiduria su įvairaus pobūdžio iššūkiais: ir kaip vadovauti žmonėms, ir kaip valdyti finansus bei kitus mokyklos išteklius, sprendžiant įvairius teisinius bei administracinius klausimus. Todėl jiems itin reikalinga kompleksinė pagalba, apimanti ne tik žinių perteikimą, bet ir tiesioginį profesinės patirties perdavimą. Pasaulinė patirtis rodo, kad pradedantiesiems vadovams geriausiai padeda ne tik į jų poreikius orientuota mokymosi programa, bet ir mentorių – patyrusių vadovų – parama bei nuolatinės konsultacijos, kaip spręsti konkrečias vadovavimo mokyklai problemas.

Mokyklų tobulinimo centro parengtoje programoje (58 akad. val.) pradedančiųjų vadovų ir mentorių mokymasis bus grindžiamas realių problemų sprendimu, lanksčia, į skirtingus pradedančiųjų vadovų mokymosi poreikius orientuota mokymo(si) strategija. Mokymasis programoje turėtų sustiprinti pradedančiųjų vadovų pasitikėjimą savimi, jų darbo prasmės pojūtį, burti besimokančią miesto mokyklų vadovų komandą.

Rengiant programą vadovautasi šiais teisės aktais, apibrėžiančiais reikalavimus mokyklų vadovams: Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais, 2014 m. redakcija); Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu“ 2015 m. redakcija) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokyklų vadovų darbą bei mokyklų veiklą.


Programos tikslas: sustiprinti pradedančiųjų vadovų pasitikėjimą savimi, jų darbo prasmės pojūtį, suteikiant trūkstamų žinių ir plėtojant gebėjimus efektyviai vadovauti mokyklai, kuriant pradedančiųjų Vilniaus m. švietimo įstaigų vadovų ir jų mentorių partnerystės tinklą, kurio paskirtis – aukšta Vilniaus mokyklų vadybos kokybė, siekiant kiekvieno mokinio ir sistemos pažangos.
Pradedančiųjų vadovų ir mentorių mokymai prasidėjo spalio 3 d. ir tęsis iki gruodžio mėn. vidurio.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ši svetainė naudoja būtinus slapukus. Būtini slapukai įgalina pagrindines svetainės funkcijas. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų, juos galima išjungti tik pakeitus naršyklės nuostatas. Lankydamiesi svetainėje sutinkate, kad slapukai būtų naudojami. Slapukų politika