Sveikiname mūsų gausios, susitelkusios ir kūrybingos švietimo bendruomenės narę Eglę Pranckūnienę, Mokyklų tobulinimo centro steigėją, švietimo ekspertę konsultantę, tapusią socialinių mokslų daktare. Eglė Pranckūnienė 2018 m. birželio 20 d. sėkmingai apgynė socialinių mokslų disertaciją „Pasitikėjimo lūžiai mokytojų ir mokyklų vadovų profesiniame gyvenime“.

Disertaciniame tyrime nagrinėjama, kaip mokytojai ir mokyklų vadovai išgyvena pasitikėjimą jais reformų laikotarpiu, atskleidžiant įtampas tarp švietimo politikos ir praktikos, pasitikėjimo švietimo praktikais svyravimą, susijusį su skirtingų švietimo kaitos modelių įgyvendinimu bei prieštaringais ideologiniais švietimo reformų pagrindais. Tyrimu pabrėžiama švietimo praktikų profesinio gyvenimo tyrinėjimo svarba, siekiat geriau suprasti švietimo politikos ir praktikos realybę. Tyrimas grindžiamas subjektyviąja interpretacine perspektyva, jame taikoma gyvenimo naratyvo (angl. life history) tyrimo strategija, kurios pagrindinis duomenų šaltinis - mokytojų ir mokyklų vadovų profesinio gyvenimo naratyvai, jungiantys individualią perspektyvą su socialiniu, istoriniu ir struktūriniu kontekstu. Vienas iš svarbiausių gyvenimo naratyvo bruožų yra glaudus tyrėjo ir dalyvio bendradarbiavimas tyrimo proceso metu. Švietimo praktikų profesinio gyvenimo liudijimai atskleidė, kad Lietuvos mokykloje linkstama labiau pasitikėti reglamentais, procedūromis, o ne žmonėmis. Tai įrėmina, apriboja švietimo praktikų profesinę veikmę (angl. professional agency), trukdo išsiskleisti jų potencialui. Tyrime atskleisti pasitikėjimo lūžiai, veikiantys švietimo praktikų profesinį gyvenimą: profesinės laisvės svyravimai, tarpasmeninio pasitikėjimo kontrastai lokaliuose mokyklų kontekstuose bei prieštaringos švietimo kaitos linijos.

Disertacija

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1