XXI amžiui būdingi dideli pokyčiai visose srityse, kurie kartais net per kelias valandas pakeičia mūsų gyvenimo tikrovę. Sugebėjimas keisti save tampa kertiniu įgūdžiu, be kurio atsilikimas garantuotas. Kad mūsų laikais išliktume paklausūs būtinai turime atrasti ir pasitelkti savo turimą potencialą. MICHAEL metodo mokymai, kuriuose dalyvausite, yra unikali galimybė, kur specialių įrankių dėka išmokinsime jus susitelkti į savo stiprybes – dalį jų jau žinote, o kai kurias kitas Jums atskleisime mūsų bendros kelionės metu.

Tai bus visaapimanti (tiek emocine, tiek praktine prasme) patirtis, kurios metu atrasite, kad sėkmė nėra atsitiktinis reiškinys ir kad kiekvienas galime pasiekti tai, ko trokštame jei savo veiksmus nukreipsime teisinga linkme. Per trumpą laiką suteiksime Jums gilių patirčių įvairiose srityse, kurios nepaprastai praturtins Jūsų vidinį pasaulį ir paliks Jums kaip asmenybei neišdildomą pėdsaką.

Šie mokymai - praktinis paveikių priemonių rinkinys – taikomas mokyklose ir universitetuose Izraelyje, Nyderlanduose ir kitur pasaulyje, ir duodantis neįtikėtinai gerų rezultatų:

  • įvyksta giluminiai (mokytojų ir mokinių) mąstymo pokyčiai;
  • išugdomas (mokytojų ir mokinių) gebėjimas keistis kartu su kintančia situacija;
  • kasdienis mokytojų darbas tampa rezultatyvus;
  • išmokstama silpnybes paversti stiprybėmis;
  • stiprėja mokytojų profesinė galia, stiprinama mokytojų lyderystė informacinėje visuomenėje;
  • išugdomas (mokytojų ir mokinių) atsparumas (resilience); - išauga mokytojų statusas mokinių ir tėvų akyse ir t.t. - išmokoma mokytis (o tai svarbu mokymuisi visą gyvenimą);
  • ugdomas gebėjimas savarankiškai mąstyti;
  • mokoma mąstyti matematiškai ir kūrybingai, pasitelkiama vaizduotė ir kiekvieno potencialas ir užslėptos kūrybinės dalios, mokomas savarankiškai užsibrėžti tikslus ir jų siekti ir t.t.

Visa tai daroma stiprinant (mokytojų ir mokinių) savivertę, išlaisvinant jų kūrybines galias ir suteikiant praktinių priemonių rinkinį kaip tai padaryti. 
Mokytojai išmoksta būti švietėjais ir formuoti besimokančiojo tapatybę, sustiprėja savivoka mokymosi procese ir mokinių įsitraukimas.

 

Mokymų unikalumas. MICHAEL metodas – tai unikali žinių sistema, kurios galima mokytis daugelį metų. Pavyzdžiui, MICHAEL mentoriaus parengimo trukmė viršija 500 akademinių valandų. Nepaisant to, net ir mokymams pasibaigus kiekvienas mentorius jaučia, kad dar daug ko reikėtų išmokti. Dėl trumpos Jums skirtų mokymų trukmės darome ir darysime viską, kad Jus išsamiai supažindintume su visais MICHAELIO metodo aspektais, todėl išmėginsite visas pagrindines temas, kurios plėtojamos ilgesnių pagrindinių mokymų metu. Papasakosime kokia medžiaga dėl ribotos įvadinių mokymų trukmės į juos nepateko ir ko mokoma tolesniais mokymų pagal MICHAEL metodą etapais.

Viskas daroma su meile. Mes, MICHAEL komanda, tikime, jog meile grindžiami santykiai yra autentiškiausias ir veiksmingiausias žmonių bendravimo būdas. Mylime jus dar net nesusitikę ir esame labai dėkingi, kad apsisprendėte dalyvauti mokymuose. Nekantraujame su Jumis susipažinti.

Viskam yra priežastis. Kiekvienas MICHAEL metodo procesas yra paremtas unikaliais metodo principais. Vienas svarbiausių MICHAEL principų – visa mentorių veikla mokymų metu turi savo vidinę priežastį, kiekvieno veiksmo reikalingumas pagrįstas patirtimi ir tyrimais. Kiekvieno žingsnio prasmė paaiškės MICHAEL mokymų metu – prieš pat baigiantis ar tik pasibaigus mokymams, tačiau tikrai ne iki mokymams prasidedant.

Apibendrinimas Jau daugiau negu 300 000 žmonių praėjo mokymus pagal MICHAEL metodą. Daugumai jų gyvenimas neįtikėtinai pasikeitė. Neabejojame, jog mokymams baigiantis įsitikinsite, kad ištesėjome visus Jums duotus pažadus.

Daugiau informacijos ir registracija

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1