1.    Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) atliktų 2017 m. tyrimų ataskaitos: https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/tyrimai.php

2.    CIVITA atlikta situacijos apžvalga 2015 m.: https://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/rezultatai/tyrimai/Mokytoju-rengimo-ir-kvalifikacijos-tobulinimo-kastu-ir-naudos-analizes-bei-pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo-finansavimo-modeliu-apzvalga-ir-parengimas.pdf

3.    Valstybės kontrolės audito „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas“ ataskaita 2016 m. (pranešimo spaudai pabaigoje nuoroda į PDF dokumentą – tyrimo ataskaitą): https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=21806

4.    Kurk Lietuvai programos dalyvių 2016 m. atlikta situacijos analizė ir apklausa. Ataskaita pateikta čia: http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2016/10/Analiz%C4%97.pdf.pdf

Kitą medžiagą galima rasti čia: http://kurklt.lt/projektai/4255-2/

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1