Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas

write-goals.jpg

 

Renginio data: Birželis  7 d.
Trečiadienis 12:00 - 16:40 val.


Tiksliųjų mokslų mokytojams

  

   Peržiūros : 1790

   

Programa įgyvendinama bendradarbiaujant su Vilniaus švietimo pažangos centru.

Nuo 2017 - 2018 mokslo metų organizuojamas ir vykdomas brandos darbas, kuris yra prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui ir puikiai apgynusiesiems (gavusiems ne mažesnį kaip 9 balų įvertinimą) brandos darbą jaunuoliams suteiks 0,25 papildomo balo stojant studijuoti pasirinktą studijų programą. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta plėtoti brandos darbo vadovų mokslinę tiriamąją kompetenciją. Seminaro metu bus analizuojamos metodinės rekomendacijos apie brandos darbo rengimo eigą, mokinio ir jo darbo vadovo atsakomybes, aptariami brandos darbo vertinimo kriterijai. Derinant teoriją ir praktines užduotis seminaro dalyviai gilinsis į brandos darbo temos, tikslo, uždavinių formulavimo ypatumus, reikalavimus brandos darbo aprašo struktūrai.

Uždaviniai

 • Pristatyti metodinius reikalavimus brandos darbo ir aprašo rengimui bei vertinimui.
 • Išanalizuoti brandos darbo rengimo eigą.
 • Sudaryti seminaro dalyviams sąlygas pritaikyti brandos darbo rengimo metodines rekomendacijas praktinėje veikloje.
 • Aptarti brandos darbo vertinimo kriterijų požymius.

Plėtojamos kompetencijos

Žinių ir supratimo įgijimas (teorinė dalis):

 • Turės žinių apie brandos darbo rengimo ir vertinimo eigą.
 • Žinos ir supras reikalavimus brandos darbo aprašo rengimui.
 • Supras mokinio ir brandos darbo vadovo pareigas ir atsakomybes.

Gebėjimų įgijimas (praktinė dalis):

 • Gebės konsultuoti mokinį padedant jam formuluoti brandos darbo temą ir pagrindines brandos darbo charakteristikas.
 • Gebės skatinti mokinių savarankiškumą planuojant ir įgyvendinant brandos darbą, demonstruojantį atitinkamo dalyko ar srities kompetencijas.
 • Gebės fiksuoti ir vertinti mokinio brandos darbo rengimo eigą.

Nuostatų įgijimas (vertybinių, etinių-profesinių nuostatų teikimas ir įgijimas):

 • Plėtos nuostatas bei gebėjimus vertinti mokinio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į jo ilgalaikį darbą rengiamą ugdymo procese. Sustiprins atvirumo pokyčiams ir inovacijoms, bendradarbiavimo ir nešališkumo nuostatas.

Turinys

 • Brandos darbo pobūdis ir rengimo eiga
 • Brandos temos formulavimo ypatumai
 • Pagrindinės brandos darbo charakteristikos: tikslas, uždaviniai ir rezultatai
 • Reikalavimai brandos darbo aprašo struktūrinėms dalims
 • Tyrimo etika: mokinio ir brandos darbo vadovo atsakomybės
 • Brandos darbo vertinimo kriterijai

Lektorė prof. Valdonė Indrašienė
Mykolo Romerio universitetas  Socialiniai mokslai Profesorė (Tiksliųjų mokslų grupė)

Seminaro kaina dalyviui - 20 €
(apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų grynaisiais arba pavedimu).
Seminaro dalyviai gaus kvalifikacinius pažymėjimus.


Registracija baigta.


Registracija


Užpildyti registracijos duomenis ir patvirtinti dalyvavimą renginyje galima tik prisijungus prie svetainės.

Jei kils klausimų, rašykite el.p. renginiai@mtc.lt arba skambinkite tel. 8 5 212 7173


renginio vieta

Mokyklų tobulinimo centras
Vilniaus g. 39
Vilnius
LT-01119
Lietuva
http://mtc.lt


Mokymosi ir informacijos centre 226 k.

 

Prisijungimas

Viešoji įstaiga „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“ įmonės kodas 124631338, įsikūrusi kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius Tel. +370 5  212 7183 Faks. +370 5  212 7173 El. paštas: mtc@mtc.lt Mūsų darbo laikas: I - IV 9 - 18 val., V 9 - 17 val. Žemėlapis