Tyrimais įrodyta , kad vadovavimo mokyklai kokybė yra antras pagal svarbumą veiksnys, darantis įtaką mokinių mokymuisi. Pirmasis ir svarbiausias veiksnys yra mokytojų darbo kokybė, kuri savo ruožtu priklauso nuo vadovavimo, t.y. kaip vadovai sukuria motyvuojančią aplinką, padedančią mokytojams pasišvęsti mokinių mokymosi pažangai. Lietuvoje vis dar nepakankamai pripažintas mokyklos vadovo kaip mokymosi vedlio vaidmuo, dėl to Mokyklų tobulinimo centras nuo 2015 m. pradeda naują veiklos kryptį , kurią pavadinome Švietimo vadovų mokykla.

Ką laikome švietimo vadovais?

Vadovais mes laikome formalius vadovus bei pavaduotojus, įvairių grupių, programų, skyrių mokyklose vadovus, t.y. švietimo žmones, vadovaujančius kitiems suaugusiems žmonėms.

Kuo remiamės ?

Ypač akcentuojame vadovo – mokymosi lyderio vaidmenį , nes vadovavimas mokinių ir suaugusiųjų mokymuisi yra pats svarbiausias švietimo vadovo uždavinys. Visos MTC programos remiasi pasidalytosios lyderystės, besimokančios bendruomenės kūrimo idėjomis, pažangia vadybos teorija, Lietuvos bei užsienio vadovų praktine patirtimi.

Ką siūlysime ?

Vadovų mokykloje bus siūlomos ilgalaikės ir trumpalaikės programos:

  •  Ilgalaikės programos orientuotos į esmines vadybos bei lyderystės sampratas ,vertybinį bei giluminį vadovo mokymąsi būti tikru mokymosi lyderiu;
  • Trumpalaikės programos, orientuotos į nuolat besikeičiantį vadovo veiklos kontekstą, vadybinius kasdienio darbo gebėjimus;

Mokymai vyks Mokyklų tobulinimo centre ir dalyviams pageidaujant regionuose.

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 vertinimas 86% (14 vertinimai)