Šiais metais Santaros-Šviesos suvažiavimo sesijoje „Mokykla: kontrolė ar kūryba?“ grįžta prie mokytojų statuso Lietuvoje klausimo. Įsižiebė diskusijos apie mokytojo darbo prasmę, vertę ir misiją. Žvelgiant į augantį mokytojų stygių ir įtemptą švietimo situaciją, darosi akivaizdu, kad reikia naujų idėjų ir sprendimų.

Laikas pripažinti, kad mokytojo profesijos devalvacijos problema yra kompleksinė, opi ne tik Lietuvoje, bet ir visame Vakarų pasaulyje. Tai paskatino ryžtis šaukti mokytojų sąskrydį, siekiantį kartu ieškoti sprendimų.

Pribrendo daug klausimų, kurie kristalizavosi į tris konferencijos temas:

  1. Mokytojų darbo prasmė ir patrauklumas. Galimybės sėkmei. Mokytojai turi galimybę auginti žmogų. Ar mokame tai vertinti?
  2. Dialogas tarp vaiko ir mokytojo. Ar mokomės girdėti? Bendradarbiavimas, bendruomeniškumas, susikalbėjimas.
  3. Mokyklos kultūra visuomenės kultūros kontekste. Mokyklos ir visuomenės sutartis. Paslauga ar ateities strategija?

Sąskrydžio tikslas – ne tik aptarti mokytojo statuso devalvacijos problematiką, bet svarbiausia – išryškinti realias užduotis ir veiksmus, kurie galėtų esamą situaciją gerinti. Kalbame apie priimtinų bendrų ateities ugdymo vizijų sukūrimą, kurias galėtume kartu puoselėti ir palaikyti visos šalies mastu bent kelis dešimtmečius. Diskutuosime ateities santykių tarp bendruomenės ir mokytojo aspektus, apimančius saugumą, palaikymą ir pripažinimą, nes bendruomenė, kuri nesirūpina savo mokytojais, ir pati neturi ateities.

Savo įžvalgomis dalinasi filosofai Algis Mickūnas, Naglis Kardelis, kultūros istorikas Darius Kuolys, mokyklų vadovai Vitalija Dziuričienė, Rytis Komičius, Birutė Autukevičienė, mokytojai, tyrėjai ir kiti švietimu besirūpinantys sąskrydžio dalyviai.

Visa publikacija...