Vykstant paradigmų kaitai mokinių bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos taip pat reikalauja keisti ugdymo praktiką pamokoje, nes nepakanka tik išaiškinti dalyko turinį ir patikrinti, kaip mokiniai įsiminė (V. Tamašauskas, 2019). Įvairiuose tyrimuose išryškėja, kad viena iš ugdymo kokybės trūkumo priežasčių yra ne tik komandinio pedagogų darbo bet ir mokinių įgalinimo pamokose stoka. Siekiant įgalinti mokinius ypač pabrėžiamos aktyvių mokymosi metodų teikiamos galimybės, savivaldus mokinių mokymasis – aktyvūs mokymosi metodai suaktyvina mąstymą, atsakomybė pasidalinama su besimokančiuoju, ugdomi aukštesnieji mąstymo gebėjimai. Visa tai sukuria erdvę mokiniams sąmoningai įsivertinti savo mokymąsi, ypač kuomet mokytojai taiko vertinimo ugdant strategijas ir metodikas.

Programos uždaviniai:
  1. Supažindinti su perėjimui nuo mokymo link mokymosi būdingų aspektų bruožais;
  2. Supažindinti su aktyvių mokymosi metodų ir savivaldaus mokymosi taikymo galimybėmis pamokoje;
  3. Supažindinti su kolegialaus bendradarbiavimo samprata ir pritaikymo būdais mokykloje;
  4. Supažindinti su į(si)vertinimo ugdant samprata ir taikymo galimybėmis bei nauda pamokoje;
Trukmė:

40 akad. val. 

Programą sudaro:

I modulis. Nuo mokymo link mokymosi. 

II modulis. Kolegialus bendradarbiavimas ir įsivertinimo duomenų panaudojimas.

III modulis. Tikslingas aktyvių mokymosi metodų taikymas.

IV modulis. Į(si)vertinimas ugdymui.

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 181