Lietuvos mokyklas jau pasiekė atnaujintos bendrojo ugdymo programos. Pasiruošti jų įgyvendinimui mokykloms liko nepilni mokslo metai. Šiuo metu yra svarbu ne tik išsianalizuoti atskirų mokomųjų dalykų programas, bet ir visiems kartu išsiaiškinti jas vienijančius ugdymo tikslus, principus ir susitarti dėl jų įgyvendinimo. Į kompetencijas orientuotas ugdymo turinys yra daugiau nei tik atskirų mokomųjų dalykų programos. Tai apima ir besikeičiančią mokyklos ugdymo praktiką, kai daugiau dėmesio turėtume skirti prasmingoms ugdymo patirtims, aktyviam mokymuisi, dalykų integracijai, laisvesniam mokymosi laiko planavimui. Programomis skatinama ir mokytojų bendradarbiaujanti lyderystė savarankiškai kuriant ar pasirenkant 30 proc. turinio. Ugdymo turinio atnaujinimo procesas reikalauja visos mokyklos bendruomenės susitelkimo, naujų vadybinių sprendimų, vidinės ir išorinės komunikacijos, savitarpio pagalbos sistemos sukūrimo. Mokyklų bendruomenės, dalyvaudamos šioje programoje, nuodugniau išsiaiškins ugdymo turinio atnaujinimo pagrindus, susiplanuos šio proceso žingsnius mokykloje, turės galimybę pasinaudoti kitų šalių ugdymo turinio atnaujinimo patirtimi ir konkrečiais Lietuvos mokyklų pavyzdžiais.

Tikslas
  1. Išsiaiškinti į kompetencijas orientuoto ugdymo turinio atnaujinimo pagrindus, siekiant bendro supratimo ir tarpusavio susikalbėjimo;
  2. Išbandyti konkrečias planavimo, ugdymo organizavimo strategijas, stiprinančias mokytojų bendradarbiavimą ugdymo turinio atnaujinimo darbuose;
  3. Stiprinti mokyklos bendruomenės pasiryžimą atnaujinti ugdymo procesą mokinių kompetencijų ugdymo linkme.

Programa grindžiama aktyviu dalyvių įsitraukimu į diskusijas ir kūrybines užduotis.

Pagrindinės temos:
  • Kas naujo atnaujintose programose? Kodėl šiuolaikinis ugdymo turinys yra grindžiamas kompetencijomis?
  • Kompetencijos atnaujinamose programose ir jų ugdymas per mokomuosius dalykus;
  • Kaip dirbti su mokomųjų dalykų programomis?
  • Kompetencijų ugdymo strategijos pamokose.
  • Mokytojų bendradarbiavimas ir komandinis darbas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.
Trukmė:

8 akad. val. 

Mokyklos pageidavimu galima surengti papildomus susitikimus, skirtus susitarimų paieškai mokyklos bendruomenėje. Programa gali būti įgyvendinama ir gyvai, ir virtualiai.

Programos rengėjai ir lektoriai

Dr. Eglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centro, programos „Renkuosi mokyti!" viena iš steigėjų, nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ savivaldybių veiklos vadovė, mokymo programų mokytojams, vadovams ir mokyklų bendruomenėms kūrėja, švietimo lyderystės konsultantė, švietimo procesų tyrėja, aktyviai besidominti ir dalyvaujanti ugdymo turinio atnaujinimo procese. Lektorė dalijasi savo patirtimi straipsniuose, knygose, nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose.

Dr. Arvydas Girdzijauskas – Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius

Irma Kačinauskienė – Prienų Žiburio gimnazijos direktorė

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 291