Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas atnaujinto ugdymo turinio kontekste

 

Renginio data: 2023 m. Gruodžio 12 d.
Antradienį 13:00 - 16:30 val.

 

Mokyklų vadovams ir pavaduotojams, Mokytojams

   Peržiūros : 363

 

Nuo 2023 m. rugsėjo pradėtos įgyvendinti atnaujintos Bendrosios programos. Vienas iš aktualiausių klausimų, vis dar keliančių nemažai rūpesčio mokyklų bendruomenėms, mokytojams ir vadovams, yra mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kompetencijų ugdymo kontekste ir su tuo susijęs turimų vertinimo tvarkų peržiūrėjimas, atnaujinimas, koregavimas. Mes, šios programos autorės, siekiame stiprinti mokyklų vadovų, mokytojų pasitikėjimą savo jėgomis, padėti „perskaityti“ ir išsiaiškinti naujus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aspektus, suprasti, kaip juos realizuoti tiek konkrečioje pamokoje, tiek ilgesniuoju laikotarpiu, stebint ir fiksuojant mokinių daromą pažangą, ir kaip atnaujinti mokyklos turimą vertinimo tvarką, atliepiančią naujas vertinimo kryptis. Programa skirta įvairių mokyklų vadovų/ pavaduotojų ir mokytojų komandoms arba konkrečios mokyklos bendruomenei.

2-jų dalių nuotoliniame seminare aptarsime šias temas:
Programoje dalyvaujantys mokytojai:
  • susipažins su esminiais mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo pokyčiais, jų esme ir prasme;
  • išsiaiškins, kaip vertinti mokinių mokymosi pažangą, taikant formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo strategijas;
  • aptars vertinimo pamokoje planavimą ir realizavimą;
  • analizuos, diskutuos, koreguos mokyklos turimą Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą;
  • aptars, kaip mokytojų bendradarbiavimas gali palengvinti kompetencijų vertinimo pokyčių įgyvendinimą mokykloje.
Mokymų laikas

I dalis – gruodžio 12 d.,  13-16.30 val..
II dalis – gruodžio 19 d., 13-16.30 val..  

Programos lektorės

Dr. Eglė Pranckūnienė – Mokyklų tobulinimo centro ir programos „Renkuosi mokyti!“ bendrasteigėja, virš 20 metų patirties mokytojų ir vadovų profesinio tobulinimo, konsultavimo bei tyrimų srityse.
Olivija Saranienė - patyrusi švietimo konsultantė, lektorė, turinti ilgametę pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį, vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja.

Nuotoliniai mokymai

Mokymų trukmė 8 akad. val.
Dviejų dalių mokymų kaina 100 € (išduodama el. pažyma)
Galimas apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, pavedimu.

 

Norint registruotis renginyje pirma prašome prisijungti prie svetainės.

Jei neturite paskyros prašome susikurti paskyrą svetainėje.

Tik prisijungę nariai gali užsiregistruoti renginyje.
Jei kyla klausimų, rašykite el. p. renginiai@mtc.lt arba skambinkite tel. 8 686 63174


Renginio vieta: