2023 m. lapkričio 15 d. įvyko Mokytojų sąskrydis, kuriame organizatoriai ir dalyviai sutarė toliau tęsti diskusijas apie mokytojo profesijos prasmę ir kitas švietimo bendruomenei ir visuomenei aktualias temas, siekiant visuomenės susitarimo dėl Lietuvos švietimo ateities. Šį judėjimą pavadinome Mokytojų santara. 2024 m. vasario 28 d. 15 val. kviečiame vėl susiburti diskusijai apie mokytojo kūrėjo ir mokytojo vykdytojo vaidmenų problematiką.

Akivaizdu, kad mokytojas mokykloje atsidūrė tarsi tarp dviejų pasaulių. Viena vertus, mokytojas turi paruošti mokinį stojimui į aukštąją mokyklą. Suprantama, kad tam reikalingi aukšti balai, tad mokinys privalo įgyti būtinų žinių ir gebėjimų pagal ugdymo programą. Tačiau kartu mokytojas negali į mokinį žiūrėti tik kaip į dėžutę, skirtą informacijai sudėti. Gyvename informacijos pertekliaus laikais, kuomet svarbiau mokinį išmokyti informaciją ne kaupti, o reikalingą susirasti ir kūrybiškai ją panaudoti ar pačiam kurti. Kaip rodo tyrimai, kūrybiškumas yra kur kas didesnis iššūkis nei programinis informacijos išdėstymas. Tad čia daugėja išbandymų ir pačiam mokytojui, kuris turi nuolat domėtis pokyčiais ir ugdyti savo paties kūrybiškumą.

Pastaruoju metu keičiamos ugdymo programos, paliekama pačiam mokytojui spręsti dėl 30 proc. ugdymo turinio. Be to, mokytojas yra atsakingas ne vien už dalyko mokymą, bet ir už asmenybės ugdymą. Tad kaip suderinti šiuos skirtingus ugdymo uždavinius?

Mokytojo profesiniai pasirinkimai, galimybės ir kitos darbo aplinkybės dažniausiai priklauso nuo mokyklos, kurioje jis ar ji dirba. Vienose  mokyklose mokytojai turi daug erdvės saviraiškai, yra išgirsti ir remiami, o kitose – priversti „tarnauti“, pataikauti vadovams, nes prisitaikymas yra vienintelis išgyvenimo būdas.

Tad kyla klausimai, kiek ir kaip mokytojai naudojasi tomis laisvėmis, kurias jiems suteikia teisės aktai? Kaip mokytojai gali dalyvauti priimant sprendimus dėl mokyklos darbo, ugdymo proceso organizavimo?

Kviečiame kartu svarstyti ir diskutuoti, kas galėtų mokytojui padėti jo kasdieniame darbe ir kaip šiuos iššūkius galėtume įveikti, kartu kurdami gražesnę šalį, darnesnę visuomenę, saugesnį rytojų, puoselėdami ryškesnes asmenybes.

Renginio programa:

15:00 – 15:10 Įžangos žodis

15:10 – 15:20 Žilvinas Svigaris. “Mokytojas - kūrėjas”

15:20 – 15:30 Arvydas Girdzijauskas. “Mokytojas - vykdytojas”

15:30 – 16:00 Diskusija grupėse

16:00- 16:30 Filosofų apibendrinimas

16:30 – 17:00 Tolesnių Mokytojų santaros renginių, veiklos krypčių aptarimas

Zoom prisijungimo nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Registracija: https://forms.gle/v8fUvA9ybHCH3Lf56