Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su partneriais  – Renkuosi mokyti!Įvairovės ir edukacijos namai bei Nacionaline Jaunimo Reikalų Koordinatorių Asociacija – įgyvendina projektą „Youth for Equality: Building Resilience Against Gender Stereotypes among Youth in Lithuania“ (liet. Jaunimas už lygybę: Lietuvos jaunimo atsparumo lyčių stereotipams stiprinimas).

Projekto tikslas – spręsti lyčių stereotipų paplitimą ir iš jų kylančias problemas tarp Lietuvos jaunimo, bendradarbiaujant su jaunimu ir kokybiškai ugdant tiesiogiai su jais dirbančių specialistų – pedagogų ir savivaldybių darbuotojų – kompetencijas,  kurie dalyvauja formuojant su jaunimu susijusią politiką nacionaliniu ir vietos lygiu.

Projekto uždaviniai:

  • Tobulinti pedagogų ir savivaldybių atstovų, dirbančių su jaunimu, gebėjimus identifikuoti, reflektuoti ir kovoti su lyčių stereotipais, taip pat įgalinti juos panaudoti šiuos gebėjimus kasdieniame darbe naudojant dokumentinį kiną.
  • Ugdyti Lietuvos jaunimo atsparumą lyčių stereotipams ir jų daromam poveikiui;
  • Didinti visuomenės informuotumą apie lyčių stereotipus ir jų poveikį kasdieniame gyvenime, ypač jaunimo tarpe, siekiant ilgalaikės smurto dėl lyties prevencijos ir lyčių lygybės.

Pagrindinės veiklos:

  • Mokymai edukatoriams bei savivaldybėms;
  • Nepatogaus kino klasės platformos plėtra ir mokymosi veiklų stiprinimas;
  • Įtraukūs užsiėmimai jaunimui;
  • Diskurso analizė, skirta identifikuoti paplitusias lyčių reprezentacijas Lietuvos jaunimo vartojamose socialinėse medijose;
  • Apskritųjų stalų diskusijos su sprendimų priėmėjais;
  • Į jaunimą orientuota komunikacinė kampanija.

Projekto trukmė: 2023 m. balandis – 2025 m. kovas

Projekto vertė: 275 655.54 Eur.

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa.

2023 m. buvo įgyvendintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamas projektas, skirtas kofinansuoti „Youth for Equality“ projektą (vertė 19 548 Eur).