Kokybiškai pamokai ir ugdymui nepakanka tik teorinių žinių ir supratimo apie pamokos struktūrą bei klasės valdymą. Šiai dienai kokybiškas ugdymas - tai ugdymas, kuris įtraukia kiekvieną mokinį, remiasi vertybėmis ir tampa įprasmintas. Tokiame ugdyme ypatingai svarbios tampa mokytojų minkštosios kompetencijos - gebėjimas įgalinti, užmegzti santykį, įtraukti, suprasti kiekvieno vaiko poreikius, sužaidybinti ugdymą ir jį individualizuoti kiekvienam vaikui. Tokiam ugdymui nėra iš anksto parašyto recepto, nes jis turi remtis paties mokytojo kompetencijomis ir savybėmis. Todėl praktinių mokymų metu bus siekiama ne tik apibrėžti kokybišką pamoką, bet ir stiprinti mokytojų įtraukiųjų pamokų organizavimo kompetencijas (nuostatas, žinias, gebėjimus) per praktinį darbą individualiai bei grupėse, diskusijas ir pamokų scenarijų rengimą.

Tikslas

Pasitelkiant praktinį darbą bei technologijų galimybes, įgalinti mokytojus organizuoti kokybišką pamoką, kurioje būtų įtraukiamas kiekvienas mokinys, įprasminamas mokymasis bei siekiama atskleisti kiekvieno vaiko unikalias galias.

Trukmė:

40 akad. val. 

Šios programos uždaviniai: 
  1. Ugdant gilesnį supratimą apie skirtingas mokinių socialines ir kultūrines aplinkas bei iš to kylančius mokymosi barjerus, formuoti pozityvias nuostatas apie įtraukųjį ugdymą ir jo galimybes pamokose.
  2. Ugdyti mokytojų kompetencijas tikslingai taikyti aktyvius metodus per (1) savo nuostatų supratimą, (2) ugdymo planavimą remiantis ankstesnėmis mokinių žiniomis, (3) tikslingą bendrųjų kompetencijų planavimą, (4) mokinių pažinojimą ir įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą, (5) mokinių mokymosi įprasminimą.
  3. Supažindinus su technologinių priemonių įvairove, paskatinti mokytojus pasirinkti 1-2 technologines priemones bei individualiai konsultuojant įgalinti mokytojus jas praktiškai taikyti savo pamokose.
  4. Ugdyti gebėjimą rasti empatinio bendravimo praktikas, kurios sutaptų su mokytojo profesiniu tapatumu ir individualiai tiktų ryšio su mokiniais užmezgimui. Suteikti žinių apie konfliktų sprendimą bei ugdyti nuostatas ir gebėjimus, reikalingus konfliktų sprendimui mokykloje, kurie būtų pagrįsti pagarba ir bendradarbiavimu tarp skirtingu šalių.
Moduliai:
  1. Paslėptoji mokymo programa: įtraukiojo ugdymo beieškant.
  2. Tikslingas aktyvių mokymosi metodų taikymas.
  3. Technologijų galimybės siekiant įtraukti kiekvieną.
  4. Įprasminti mokymąsi per ryšį su vaiku: praktika praktika praktika.

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 161