Tyrimais įrodyta, kad ugdymas mokykloje bus įkvepiantis, inovatyvus ir tvarus, kai mokiniai bus labiau įsitraukę į mokyklos lygmens pokyčius. Kuo anksčiau pradėsime su mokiniais kalbėtis apie jų mokymąsi, skatinti juos įsivertinti ir reflektuoti, tuo greičiau jie išmoks prisiimti didesnę atsakomybę už savo mokymąsi. Mokiniai gali labiau įsitraukti ir į mokyklos tobulėjimo planavimą, naujų idėjų generavimą ir įgyvendinimą. Mokinių balsas yra naudingas ir svarus sprendžiant bendruomenės problemas, prisidedant prie globalių iššūkių, pvz. klimato kaitos, socialinės atskirties ir kt. įveikimo. Tokiu būdu ir pats ugdymas priartėja prie realaus gyvenimo sukuriant unikalias ir ilgai išliekančias ugdymo patirtis mokiniams, o tai yra vienas iš esminių atnaujinamo ugdymo turinio tikslų. Vaizdais grindžiami tyrinėjimo ir mokymosi metodai – puiki galimybė mokinių ugdymui praturtinti ir jų balsui įprasminti. Gyvename vaizdų pasaulyje, vaizdai mums „kalba“ spalvomis, linijomis, objektais ir jų keliamomis asociacijomis. Todėl vaizdinių tyrimo bei mokymosi metodų naudojimas – lengvai pritaikomas, įtraukus, kiekvienam prieinamas būdas parodyti savo žinias ir supratimą, aktualizuoti problemas ir savo buvimą pasaulyje. Tai galimybė išsakyti

Tikslas

Konkretaus mokytojo ir mokinių projekto įgyvendinimas, plėtojant bendradarbiavimo, tyrinėjimo, ugdymo reiškinių pažinimo kompetencijas

Trukmė:

40 akad. val. 

Šios programos uždaviniai: 
 1. Supažindinti su mokinių įsitraukimo į mokymosi ir mokyklos tobulinimą strategijomis, būdais;
 2. Tobulinti mokytojo kaip tyrėjo kompetenciją įvaldant vaizdinius mokymosi ir tyrinėjimo metodus, kartu ieškant būdų, kaip ugdyti mokinių kūrybiškumą, tyrinėjimo gebėjimus, pilietiškumą;
 3. Sudaryti sąlygas programoje dalyvaujantiems mokytojams kartu su jų mokiniais suplanuoti ir įgyvendinti mokinių mokymosi ar mokyklos tobulinimo projektą taikant vaizdinius metodus, gaunant lektorių konsultacijas ir grįžtamąjį ryšį.
Programą sudaro:

Programą sudaro 4 susitikimai (po 4 akad. val.) su namų darbais, praktinė veikla su mokiniais, parengtų projektų pristatymas bei aptarimas.

Susitikimų temos:
 1. susitikimas
  Mokinių įtraukimas į ugdymo ir mokyklos tobulinimą;
  Koliažo metodas.
 2. susitikimas
  Kaip išgirsti ir suprasti „tylius“ balsus;
  Foto balso metodas.
 3. susitikimas
  Vaizdo duomenų rinkimas, analizavimas interpretavimas;
  Projektų įgyvendinimo planavimas.
 4. susitikimas
  Projektų pristatymas ir aptarimas;
  Kolegų ir dėstytojų grįžtamasis ryšys.

Rašyti laišką

 • Peržiūros: 148