Mokymosi tyrinėjant samprata ir praktika yra pažįstama Lietuvos mokykloms, tačiau šiandien ji tampa itin aktuali. Pereiname prie kompetencijomis grindžiamo ugdymo turinio įgyvendinimo, kai svarbiau yra ne tai, ką mokiniai turėtų žinoti, o ką jie geba ištirti, atrasti, sukurti pritaikydami turimas žinias naujose aplinkose ir situacijose. Mokymasis tyrinėjant yra ypač svarbus pažinimo kompetencijos, apimančios kritinį mąstymą, mokėjimą mokytis ir problemų sprendimą, ugdymui, siejant tai su realiu gyvenimu, natūraliu mokymosi kontekstu, mokiniams aktualių problemų sprendimu. Išskirtinis mokymosi tyrinėjant požymis – aktyvus mokinių įsitraukimas į mokymąsi, kai siekiama giliau suprasti tyrinėjamus reiškinius, pasineriant į nežinomybę, atrandant, apmąstant ir pristatant savo atradimus. Tai žadina mokinių smalsumą, stiprina jų mokymosi motyvaciją, skatina savivaldų mokymąsi. Mokymasis tyrinėjant sudaro prielaidas ir keisti pamokų struktūrą mokykloje, skatinant ilgalaikį giluminį mokymąsi.

Tikslas

Kiekvienas mokytojas susiplanuos ir įgyvendins mokymosi tyrinėjant projektą kartu su mokiniais, plėtodami bendradarbiavimo, tyrinėjimo, ugdymo reiškinių pažinimo kompetencijas.

Trukmė:

40 akad. val. 

Šios programos uždaviniai: 
 1. Tobulinti mokytojų - tyrėjų kompetencijas;
 2. Aptarti mokymosi tyrinėjant sampratą, skirtingus jo modelius, pristatyti Lietuvos ir kitų šalių mokymosi tyrinėjant praktiką;
 3. Įvaldyti įvairius mokymosi tyrinėjant įgyvendinimo modelius, pvz. 5E, menais grįstas tyrimas, veiklos tyrimas ir kt.;
 4. Sudaryti sąlygas programoje dalyvaujančių mokyklų mokytojams kartu su mokiniais suplanuoti ir įgyvendinti mokymosi tyrinėjant projektą, gaunant lektorių konsultacijas ir grįžtamąjį ryšį.
 5. Skatinti mokytojus bendradarbiauti su kolegomis, kuriant ir įgyvendinant projektus, stiprinti tyrinėjančios mokyklos bendruomenę.
Programą sudaro:

Programą sudaro 3 virtualūs arba gyvi susitikimai (4 akad. val.) su namų darbais, praktinė veikla su mokiniais, parengtų projektų pristatymas bei aptarimas.

Susitikimų temos:
 1. susitikimas
  Mokymosi tyrinėjant galimybės įgyvendinant atnaujintas bendrojo ugdymo programas;
  Mokymosi tyrinėjant samprata bei modeliai.
  Mokymosi tyrinėjant etapai.
  Mokytojų ir mokinių vaidmenys bei veiklos principai.
 2. susitikimas
  Mokymasis tyrinėjant galimybės integruotam ugdymui bei ugdymo proceso modernizavimui mokykloje;
  Mokymosi tyrinėjant projektų idėjų generavimas ir planavimas.
 3. susitikimas
  Įgyvendintų su mokiniais projektų pristatymas ir aptarimas. Kolegų ir dėstytojų grįžtamasis ryšys. Įgyvendintų projektų sklaidos galimybės virtualiose platformose ir to nauda mokytojų profesiniam tobulėjimui.

Rašyti laišką

 • Peržiūros: 166