Darricas Antellis, plastinės chirurgijos tyrinėtojas, pastebėjo, jog žmonėms galima daug pasakoti apie saulės ir rūkymo sukeltas odos problemas, tačiau tai nepalieka tokio įspūdžio, kaip kad parodžius tapačių dvynių nuotraukas, iš kurių vienas mėgsta degintis saulėje ir rūkyti ir atrodo kur kas seniau, nei tas, kuris to daryti nemėgsta. Vizualinė priemonė daro didesnį poveikį žmonėms nei žodinis kartojimas.

Mokydamiesi mokykloje, mokiniai daug laiko praleidžia skaitydami vadovėlyje pateiktą informaciją, arba klausydamiesi mokytojo perteikiamų žinių. Tačiau kiek tokios informacijos mokinys iš tiesų įsimena, o praėjus laikui, kiek tokios informacijos jis gali atkartoti?

Nors yra išskirti 3 pagrindiniai mokymosi stiliai (regimasis, girdimasis, kinestetinis), tačiau, kaip teigia Dominic Wyse ir Pam Dowson, mokykloje daugiausiai dėmesio yra skiriama girdimajam, o regimajam ir kinestetiniam – nepakankamai. Tinkamai nepritaikius mokymosi stiliaus mokiniai gali netekti motyvacijos mokytis ar net užsiimti destruktyviu elgesiu. Norint kuo geriau suprasti, įsiminti bei paaiškinti mokomą informaciją, geriausio rezultato pasiekiame apjungdami visas mąstymo formas (Leif Runar Forsth), o būtent vizualiosios informacijos apdorojimo priemonės padeda greičiau ir aiškiau iškomunikuoti norimas idėjas, geriau suprasti informaciją ir ją ilgiau išlaiko atmintyje bei stimuliuoja stipresnes besimokančiųjų emocijas, kas leidžia mokymosi turinį labiau suasmeninti.

Tikslas:

Supažindinti mokytojus su vizualiomis mokymo(si) priemonėmis, kurias praktikuodami mokytojai gebės perteikti mokomąją informaciją vaizdais.

Pagrindinės temos:
  • Įvadas apie grafinius elementus
  • Šablonų (template) kūrimo žingsniai pasitelkiant vizualias priemones
  • Grafinis fiksavimas
  • Diskusija grupėse ir grafinis fiksavimas
Kaip dirbsime:

Programą sudaro 2 virtualūs ir 2 gyvi susitikimai (po 6 akad. val.) su savarankišku darbu bei praktine veikla.

Trukmė:

40 akad. val. 

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 157