Mokymų programa skirta mokyklų bendruomenių nariams (administracijai, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams), kurie nori išsiaiškinti, kas yra įtraukusis ugdymas, suprasti šio ugdymo svarbą mokyklai ir visam švietimui bei pažinti pagrindinius įrankius, reikalingus sėkmingam įtraukiojo ugdymo diegimui savo mokykloje.

Šios programos metu yra pristatoma įtraukiojo ugdymo samprata Lietuvoje ir Europoje, pateikiamas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo planas ir pavyzdžiai. Per praktines veiklas dalyviai susipažįsta su 3P (3A) modeliu bei universalaus dizaino ugdyme (UDL) metodika, aptariami darbo su mokiniais, turinčiais specialių ugdymo(si) poreikių, principai ir praktikos.

Baigę šią programą, dalyviai geriau supras, kas yra įtraukusis ugdymas ir turės žinių bei praktinių įgūdžių, padėsiančių diegti įtrauktį savo pamokose, klasėse ir visoje mokykloje.

Tikslas

Suteikti žinių apie įtraukųjį ugdymą ir jo svarbą bei suformuoti pagrindinius praktinius įgūdžius, reikalingus įtraukties diegimui mokykloje. 

Trukmė:

40 akad. val. 

Šia programa siekiama: 
  1. Padėti dalyviams suprasti, kas yra įtraukusis ugdymas ir kokie jo tikslai.
  2. Pažinti ir išanalizuoti įtraukiojo ugdymo diegimo žingsnius ir būdus.
  3. Praktiškai išbandyti 3P modelį, padedantį spręsti mokinių mokymosi barjerus, kylančius mokykloje.
  4. Supažindinti su universalaus dizaino ugdyme idėja ir metodika, praktiškai išbandyti universalų („diferencijuotą per aplinką“) planavimą.
  5. Pristatyti pagrindinius darbo su mokiniais, turinčiais SUP, principus. 
Moduliai:
  1. Įtraukusis ugdymas – kas, kaip, kodėl ?
  2. Universalus dizainas ugdyme
  3. Darbo su mokiniais, turinčiais SUP, principai

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 99