Tinkamai suplanuotos erdvės leidžia sukurti saugų ir tvirtą ryšį tarp visų bendruomenės narių, adaptyvi ir įvairi aplinka leidžia panaudoti įvairius ugdymo ir ugdymosi būdus. Todėl kartu susipažinę su esminiais universalaus dizaino principais ir išanalizavę Savo mokymosi erdvę, galėsime pakeisti savo aplinką taip, kad joje būtų sveikiau, geriau ir patogiau mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti. Šios kūrybinės dirbtuvės skirtos mokyklų bendruomenėms, kurios nori į mokyklos erdvių kūrimą ir pritaikymą pakviesti prisidėti kuo didesnę ar įvairesnę savo mokyklos bendruomenės narių dalį. Mokyklos bendruomenė susipažins su universalaus dizaino principais, išanalizuos savo mokyklos erdves ir grupėse sukurs erdvių kaitos strategiją bei suplanuos priemones strategijos įgyvendinimui, plėtodami bendradarbiavimo bei pažinimo kompetencijas.

Pagrindinės temos:
  • Susipažinimas su universalaus dizaino principais ir praktiniais pavyzdžiais. Mokyklos erdvių analizė ir aptarimas.
  • Pokyčio strategijos sukūrimas, priemonių planavimas. Pokyčių pristatymas ir aptarimas.
Kaip dirbsime:

Programą sudaro 2 virtualūs arba gyvi susitikimai (po 4 akad. val.) su savarankišku darbu bei praktine veikla su mokyklos bendruomenės nariais.

Trukmė:

8 akad. val.

(seminaras priklauso tęstinei profesinio tobulėjimo programai).

Lektorė

Eglė Matulaitytė

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 154