Mokymų metu aptarsime esminius strateginio plano elementus, jų perkėlimą į kasdienės veiklos rutinas bei mokyklos strateginių tikslų siejimą su asmeniniais kiekvieno darbuotojo veiklos tikslais. Taip pat aptarsime veiklos planavimo procesą, jo dalyvius ir jų funkcijas, siekiant, kad planas atspindėtų mokyklos aktualijas, o rezultatų stebėjimas ir ataskaitų rengimas suburtų bendruomenę, leistų geriau pažinti kolegų veiklą ir pasiekimus. Mokymų metu nagrinėsime mokykloje vykstančios veiklos ir procesų svarbą mokyklos bendruomenei bei įvairius komunikacijos apie tą veiklą aspektus. Į ką turėtų būti sutelkta vidinė ir išorinė komunikacija ir kas tie mokyklos „steikholderiai“ – svarbiausia komunikacijos tikslinė auditorija.

Pagrindinės temos:
  • Mokyklos strateginių tikslų formulavimas, strateginio ir veiklos plano rengimas ir veiklos rodiklių (KPI, key performance indicators) formulavimas.
  • Veiklos plano įgyvendinimas, rezultatų stebėsena ir tikslų/ priemonių koregavimas.
  • Mokyklos vadovo komunikacija.
Trukmė:

40 akad. val.

Siūloma galimybė užsisakyti tiek visą ilgalaikę programą, tiek atskirus jos modulius.

Lektorė:

Vilija Railaitė

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 99