Kuo geriau mokytojas geba analizuoti ir priimti savo vidinį pasaulį bei patenkinti savo poreikius, tuo dažniau jis gali padėti tai padaryti ir mokiniams, tuo sėkmingiau mokytojas gali bendradarbiauti su kolegomis ir tėvais. Šis seminaras - tai kvietimas patyrinėti, geriau suprasti ir normalizuoti procesus, kurie vyksta mokytojo viduje, kai jis susiduria su iššūkiais mokykloje (tiek santykyje su mokiniais, tiek su kolegomis ar tėvais).

Pagrindinės temos:
  1. Žmogaus jausmų ir emocijų funkcija bei sąsajos su žmogaus poreikiais, norais, vertybėmis bei raidos aspektais.
  2. Empatinio bendravimo teorija – pagrindiniai principai ir metodai.
  3. Žinių pritaikymas praktiškai sprendžiant sudėtingas situacijas iš mokyklos gyvenimo.
Kaip dirbsime:

Seminare siekiama lavinti mokytojų savirefleksijos gebėjimą ir atjautą sau, supažindinant mokytojus su empatinio bendravimo (angl. non-violent communication) teorijos pagrindiniais principais ir metodais bei skatinant pritaikyti šias žinias praktiškai sprendžiant sudėtingas situacijas mokykloje.

Trukmė:

6 akad. val. 

(seminaras priklauso tęstinei profesinio tobulėjimo programai).

Lektorė:

Gabrielė Rimkutė - psichologijos bei sociologijos išsilavinimą turinti lektorė, kuri ypatingą dėmesį skiria socialinių-emocinių įgūdžių ugdymui(si) tiek kasdienybėje, tiek formaliame bei neformaliame švietime. Gabrielė turi pedagoginio darbo patirties su įvairaus amžiaus žmonėmis, yra programos „Renkuosi mokyti!“ alumnė.

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 123