Mokinio mokymosi sėkmė dažnai priklauso ne tik nuo jo asmeninių pastangų ir gebėjimų, bet ir nuo atmosferos klasėje, kurioje jis auga bei mokosi. Todėl vienareikšmiškai verta skirti dėmesio klasės, kaip atskiro socialinio organizmo atmosferos peržiūrai, auginimui bei gerinimui. Išankstinis dėmesys padeda tiek konfliktų bei patyčių prevencijai (kurių sprendimas vėliau pareikalauja daug laiko ir jėgų), tiek ir mokinių mokymosi rezultatams. Esant saugiai ir tvariai atmosferai klasėje, formuojantis nuoširdžiam ir tvariam santykiui tarp mokinių, jie tampa palaikymo “resursu” vienas kitam, tampa emociškai atsparesni mokykloje tūnantiems išbandymams (pvz. egzaminams) ar mokytojų/klasės auklėtojų kaitai.
Pagrindinis ir stipriausias katalizatorius atmosferai tarp mokinių pamatuoti ir gerinti yra bendra patirtis. Dažnai žinių ir vertybių lygmenyje sunkiai įvardinami dalykai greitai atsiskleidžia praktinėse grupinėse užduotyse, kuri reikia esamuoju laiku išspręsti vieną, ar kitą problemą, atlikti simuliaciją. Visais lygmenimis įtraukiančios užduotys apnuogina santykius, išryškindamos stipriąsias ir silpnąsias jų puses. Kitaip tariant patyriminis ugdymas gali tapti tiek ir priemone pamatuoti atmosferą grupėje, tiek ir būdu ją gerinti.

Trukmė:

40 akad. val. 

Moduliai:
  • Įvadas – pagrindiniai grupės raidos etapai.
  • Klasės vadovo pozicija skirtingais grupės raidos etapais, klasės atmosferos stebėsena.
  • Patyriminių ugdymo metodų pristatymas ir išbandymas.
  • Individualaus grupės sutelktumo portfolio (aplanko), padėsiančio dirbti su klasės mokiniais sudarymas.
  • Savarankiškas darbas.
Tikslas:

Žvelgiant sistemiškai, klasės sutelktumas ir emocinė atmosfera dažnai nugula ant auklėtojo (kuris dažnai yra mokytojas dalykininkas), klasės kuratoriaus ar soc.pedagogo pečių. Šių tęstinių mokymų tikslas yra (1) supažindinti mokytojus, socialinius pedagogus, mokyklos psichologus bei administraciją su pagrindiniais klasės, kaip socialinės grupės elgesio principais, išsiaiškinti pagrindinius dėsningumus, padėsiančius supasti ir prognozuoti galimą mokinių elgesį klasėje. (2)Susipažinus, patyriminio ugdymo metodų pagalba išmokti juos atpažinti ir esant reikalui atlikti intervenciją, grupę kreipiant norimų vertybių performavimo ar mokymosi rezultatų linkme. (3) Įgyti praktinių patyriminio ugdymo įgūdžių, padėsiančių didinti grupės sutelktumą, sustiprinti mokinių tarpusavio socialinį - emocinį ryšį, vedantį į kiekvieno mokinio potencialo atskleidimą ir mokymosi sėkmę.

Uždaviniai:

Mokymų programos uždaviniai apima teorinį ir praktinį lygmenis:
Suprasti ir atpažinti pagrindinius klasės (kaip socialinės grupės) raidos etapus ir įvardinti jiems būdingus bruožus;
Atrasti savo, kaip klasės vadovo, ar klasės kuratoriaus vertybinę poziciją kiekvieno iš etapo atžvilgiu;
Remiantis patyriminio ugdymo principais susikurti savo intervencijos strategiją, padėsiančią grupei pereiti į kitą etapą, ar ją labiau sutelkti;
Išmokti ir atrasti praktinių patyriminių užduočių ar metodinių priemonių rinkinį, vesiantį grupę sutelktumo, ryšio tvarumo bei savipagalbos link;
Ugdyti refleksijos, stebėjimo, savirefleksijos, socialinio dėmesingumo įgūdžius.

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 150