Koučingas, arba ugdymo pokalbis – nedirektyvus būdas padėti kitam žmogui išspęsti tai, kas jam aktualu.
Koučingas suteikia galimybę žmogui tobulėti maksimaliai išnaudojant savo paties resursus. Tai reiškia sugebėjimą įgyvendinti pokytį ir būti jo autoriumi. Savo esme koučingo pokalbis skatina savarankiškos, kūrybiškos, atsakingos, sugebančios savarankiškai mokytis asmenybės formavimą (-si).
Koučingo principai atliepia švietimo lyderystės sampratoje akcentuojamą partnerišką santykį, konsultuojamojo atsakomybę bei galimybę pačiam priimti sprendimus.

Trukmė:

40 akad. val. 

Moduliai:
 • Koučingo pokalbio principai ir įgūdžiai
 • Koučingo pokalbio įgūdžių tobulinimas. Metodai
 • Koučingas: sudėtingos situacijos. Koučingo principų pritaikymas savo profesinėje veikloje
 • Konsultacija
 • Savarankiškas darbas
Tikslas:

Suteikti dalyviams žinių apie ugdymo pokalbio (koučingo) principus. Suteikti bei tobulinti šiam tikslui reikalingus pokalbio vedimo įgūdžius.

Uždaviniai:
 1. Suteikti žinių apie:
  • Koučingo principus;
  • Koučingo etapus, etapų užduotis ir metodus
  • Sudėtingas koučingo situacijas ir jų sprendimo būdus.
 2. Plėtoti įgūdžius:
  • aktyvaus klausymosi
  • klausimų formulavimo
  • autentiško, partneriško santykio kūrimo
  • tikslų formulavimo
  • sutarties sudarymo
  • pokyčio skatinimo bei įvertinimo
 3. Akcentuoti vertybes ir nuostatas:
  • autentiškas santykis su klientu;
  • pasidalintoji lyderystė ir bendradarbiavimas skatina pažangą;
  • partneriškas darbas su klientu;
  • pokyčių įgyvendinimo sistemiškumo svarba;
  • ugdymo ir saviugdos kultūros.
 4. Aptarti koučingo pokalbio pritaikymą:
  • Vadovavimo ir lyderystės srityje;
  • Mentorystėje;
  • Mokytojo darbe.

Rašyti laišką

 • Peržiūros: 157