Krepšelis

Dar nepasirinkote renginio

 

Svarbiausios mokyklos vadovo funkcijos: strateguoti, planuoti, komunikuoti.

 

Renginio data: 2024 m. Gegužė  3 d.
Penktadienį 10:00 - 15:00 val.

 

Mokyklų vadovams ir pavaduotojams

   Peržiūros : 732

 

Datos:

I modulis – balandžio 26 d.  10:00 – 15:00 „Mokyklos strateginių tikslų formulavimas, strateginio ir veiklos plano rengimas ir veiklos rodiklių formulavimas.“

II modulis – gegužės 3 d. 10:00 – 15:00 „Veiklos plano įgyvendinimas, bendruomenės įsitraukimas, rezultatų stebėsena ir tikslų/ priemonių koregavimas.“

III modulis – gegužės 10 d.  10:00 – 15:00 „Mokyklos vadovo komunikacija ir jos svarba.“

Mokymų metu aptarsime esminius strateginio plano elementus, jų perkėlimą į kasdienės veiklos rutinas bei mokyklos strateginių tikslų siejimą su asmeniniais kiekvieno darbuotojo veiklos tikslais. Taip pat nagrinėsime veiklos planavimo procesą, jo dalyvius ir jų funkcijas, siekiant, kad planas atspindėtų mokyklos aktualijas, o rezultatų stebėjimas ir ataskaitų rengimas suburtų bendruomenę, leistų geriau pažinti kolegų veiklą ir pasiekimus.

Mokymų metu gilinsimės į mokykloje vykstančios veiklos ir procesų svarbą mokyklos bendruomenei bei įvairius komunikacijos apie tą veiklą aspektus. Į ką turėtų būti sutelkta vidinė ir išorinė komunikacija ir kas tie mokyklos „steikholderiai“ – svarbiausia komunikacijos tikslinė auditorija. 

Programos uždaviniai:

  • Aptarti strateginio plano rengimo procesą ir svarbiausius strateginio plano elementus; strateginės sesijos tikslus, dalyvius ir jų funkcijas.
  • Aptarti veiklos plano rengimo procesą ir jo dalyvių funkcijas, kaip pasidalinti pareigas ir atsakomybes, kaip stebėti pažangą ir kuo matuoti sėkmes.
  • Praktiškai išbandyti kaip veiklos rodiklius susieti su asmeniniais darbuotojų veiklos tikslais, kaip efektyviai ir tinkamai plano įgyvendinimo pasiekimus aptarti su darbuotojais veiklos vertinimo pokalbiuose, viename sudėtingiausių kasmetinių vadovo darbų.
  • Ugdymo proceso ir mokyklos veiklos komunikacija: darbo tvarkos, elgesio kodeksas ir kiti vidiniai susitarimai – kaip jų pasiekti ir kaip iškomunikuoti. Naujų žmonių kolektyve integravimas.
  • Lygiavertiškas bendravimas ir lygiavertiška komunikacija. Krizių komunikacija mokykloje.

Programą sudaro:

  • 3 moduliai
  • Savarankiškas darbas

Modulių temos:

  • I modulis: Mokyklos strateginių tikslų formulavimas, strateginio ir veiklos plano rengimas ir veiklos rodiklių formulavimas.
  • II modulis: Veiklos plano įgyvendinimas, bendruomenės įsitraukimas, rezultatų stebėsena ir tikslų/ priemonių koregavimas.
  • III modulis: Mokyklos vadovo komunikacija ir jos svarba.

Programos akreditacijos numeris:  IVP-11-2022-31

Trukmė: 40 ak. val.

Mokymai vyks adresuVilniaus g. 39-226, Vilnius

Kaina:

Vieno modulio kaina – 50 eur. (išduodama el. pažyma)

Visos programos kaina – 150 eur. (išduodamas el. pažymėjimas)

Apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, pavedimu.

Programos autorė: Vilija Railaitė, turinti darbo patirties privačiame versle ir valstybės valdomose įmonėse, kuriose buvo atsakinga už strateginį ir veiklos planavimą, vidinę ir išorinę komunikaciją, santykių su suinteresuotomis šalimis („steikholderiais“) kūrimą ir palaikymą, strateginių projektų ir įmonių komunikaciją. Šiuo metu –  dirbanti Apvalaus kvadrato mokykloje Vilniuje.

Registracija yra baigta


Renginio vieta:

Mokyklų tobulinimo centras
Vilniaus g. 39 - 226
Vilnius
01119
Lietuva
+37068663174
http://mtc.lt