Planavimo kultūros mokykloje stiprinimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas mokykloje

 

Renginio data: 2024 m. Vasario 29 d.
Ketvirtadienį 13:00 - 16:30 val.

 

Mokytojams

   Peržiūros : 259

 

Ugdymo turinio planavimas - aktuali tema. Kyla klausimai, kaip suderinti „senų“ ir atnaujintų programų įgyvendinimą, kaip reikėtų peržiūrėti, atnaujinti ar koreguoti turimus planus, kokių reikia naujų susitarimų atsižvelgiant į kompetencijų ugdymo siekius ir kitas naujas ugdymo nuostatas. Mokymai skirti stiprinti mokyklų vadovų, mokytojų pasitikėjimą savo jėgomis, padėti „perskaityti“ atnaujintą ugdymo turinį, kad planuojant jo įgyvendinimą nepasimestų svarbūs aspektai juos realizuojant ir konkrečioje pamokoje, ir ilgesniuoju laikotarpiu, išlaikant bendrą mokyklos ugdymo „stuburą“.

Programos temos:
  • Ilgalaikių planų rengimo nuostatos, tikslai ir esminiai principai.
  • Bendrųjų programų nulemti ilgalaikių planų struktūros ir turinio aspektai.
  • Ilgalaikių ir trumpalaikių planų sąveika ir santykis.
  • Planavimo kultūra mokykloje. Mokytojų bendradarbiavimas siekiant ugdymo turinio įgyvendinimo nuoseklumo.
  Programoje dalyvaujantys mokytojai:
  • aptars esminius ugdymo turinio planavimo tikslus, nuostatas ir principus;
  • išsiaiškins, kaip pasiekti optimalios ilgalaikių planų ir BP dermės;
  • aptars ilgalaikių ir trumpalaikių (pamokos) planų santykio aspektus;
  • pristatys, analizuos ilgalaikių planų ir susitarimų dėl planavimo pavyzdžius, atvejus;
  • aptars, kaip mokytojų bendradarbiavimas gali palengvinti BP įgyvendinimą mokykloje, siekiant sklandaus perėjimo į atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą.
Mokymų laikas

I dalis – 2024 m. vasario 29 d.,  13-16.30 val..
II dalis – 2024 m. kovo 7 d., 13-16.30 val..  

Programos lektorės

Dr. Eglė Pranckūnienė – Mokyklų tobulinimo centro ir programos „Renkuosi mokyti!“ bendrasteigėja, virš 20 metų patirties mokytojų ir vadovų profesinio tobulinimo, konsultavimo bei tyrimų srityse.

Olivija Saranienė - patyrusi švietimo konsultantė, lektorė, turinti ilgametę pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį, vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja.

Programos akreditacijos numeris:  IVP-11-2023-11

Nuotoliniai mokymai

Mokymų trukmė 8 akad. val.
Dviejų dalių mokymų kaina 100 € (išduodama el. pažyma)
Galimas apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, pavedimu.

Norint registruotis renginyje pirma prašome prisijungti prie svetainės.

Jei neturite paskyros prašome susikurti paskyrą svetainėje.

Tik prisijungę nariai gali užsiregistruoti renginyje.
Jei kyla klausimų, rašykite el. p. renginiai@mtc.lt arba skambinkite tel. 8 686 63174


Renginio vieta: