Ilgalaikės profesinio tobulėjimo programos mokytojams, vadovams, pagalbos specialistams, mokyklų komandoms

Universalus dizainas mokymui – nuo pritaikymo iki universalumo

Temos:

 • UDL (Universal Design for Learning) neuropsichologiniai pagrindai.
 • Efektyvaus ugdymo dizaino, „tinkančio“ kiekvienam mokiniui, kūrimas.
 • Tradicinio ir UDL ugdymo strategijų palyginimas.
 • Ugdymo planavimo įrankis, padedantis žingsnis po žingsnio kurti universalų pamokų/edukacijų turinį bei metodus.
 • Dirbtuvės apie mokymosi aplinkos kūrimą pagal universalaus dizaino architektūroje principus.
Įtraukusis ugdymas - mokykla kiekvienam

Temos:

 • įtraukusis ugdymas – kas, kaip, kodėl ?
 • Universalus dizainas ugdyme.
 • Darbo su mokiniais, turinčiais SUP, principai.
Mokinių įtraukimas į mokyklos veiklos tobulinimą vaizdais grindžiamais metodais

Temos:

 • Mokinių įtraukimas į ugdymo ir mokyklos tobulinimą;
 • Koliažo metodas. Kaip išgirsti ir suprasti „tylius“ balsus;
 • Foto balso metodas. Vaizdo duomenų rinkimas, analizavimas interpretavimas;
Kokybiška pamoka: įtraukti, įgalinti, įprasminti

Temos:

 • Paslėptoji mokymo programa: įtraukiojo ugdymo beieškant.
 • Tikslingas aktyvių mokymosi metodų taikymas.
 • Technologijų galimybės siekiant įtraukti kiekvieną.
 • Įprasminti mokymąsi per ryšį su vaiku: praktika.
Mokyklos erdvių keitimas remiantis universalaus dizaino principais

Temos:

 • susipažinimas su universalaus dizaino principais ir praktiniais pavyzdžiais.
 • Mokyklos erdvių analizė ir aptarimas.
 • Pokyčio strategijos sukūrimas, priemonių planavimas.
 • Pokyčių pristatymas ir aptarimas.

Švietimo ekspertų konsultacijos dėl įtraukiojo ugdymo, pagalbos mokiniams algoritmų kūrimo, universalaus dizaino mokymuisi.

Stažuotės: Galimybė mokyklos bendruomenės atstovams stebėti įtraukiojo ugdymo bei UDL strategijos taikymo pavyzdžius ir praktikas kitoje Lietuvos švietimo įstaigoje. Stažuotė apima pasirengimą stažuotei su stažuotės koordinatoriumi, susitikimus su mokyklos vadovybe, mokytojais ir specialistais, veiklos mokykloje stebėjimą , struktūruotą stažuotės patirčių refleksiją ir tolesnės veiklos planavimą. Stažuotės trukmė 1-2 darbo dienos.

Kvalifikacijos tobulinimo programų preliminarus įgyvendinimas: kontaktiniai seminarai, nuotolinės konsultacijos, praktinė veikla ugdymo procese. Su grupe dirba ne mažiau kaip 2 profesionalūs lektoriai bei praktikai. Visiems dalyviams išduodamas kvalifikacijos tobulinimo (profesinio tobulėjimo) pažymėjimas. Kvalifikacijos tobulinimo programos turinys ir įgyvendinimas individualizuojamas atsižvelgiant į konkrečios mokyklos poreikius.

Trukmė ne mažiau kaip 60 val.
(derinamas kontaktinis mokymasis, praktinė veikla mokykloje ir klasėje, refleksija) 

Rašyti laišką

 • Peržiūros: 216