Ilgalaikės profesinio tobulėjimo programos mokytojams, vadovams, mokyklų komandoms

Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų stiprinimas pagal atnaujintą kompetencijų modelį
Temos: Lyderystė. Ką reiškia būti sėkmingu vadovu šiandien? Strateginis valdymas. Pokyčių valdymas. Kaip sudaryti sąlygas kiekvieno ugdytinio įtraukčiai ir pažangai?
Darbas komandose ir pasidalytoji lyderystė. Ugdomasis vadovavimas. Kaip kurti besimokančią organizaciją. Refleksijos praktikos.

Mokytojų lyderystė ir profesinis veiksmingumas

Temos: Mokytojų profesinis gyvenimas: kas jį veikia, Švietimo lyderystė šiandien; Mokytojų lyderystės aktualumas; Mokytojai – šalies profesinis kapitalas; Mokytojo profesinio augimo modeliai; Mokytojų lyderystė tobulinant ugdymą; Veiklos tyrimas. 
 

Kaip burti ir stiprinti komandą, puoselėti organizacijos klimatą?

Temos: Bendradarbiavimo švietime samprata. Darbas komandose ir pasidalytoji lyderystė. Komandos įgalinimo elementai ir praktinės priemonės. Santykių valdymas ir organizacinio klimato puoselėjimo praktikos. Bendradarbiavimas su tėvais, mokinių įtraukimas į sprendimų priėmimą. Partnerysčių kūrimas.

Tinklaveika grindžiama lyderystė įtraukiojoje mokykloje
Temos: šiuolaikinė tinklaveikos samprata, mokyklų tinklų kūrimo principai, etapai, struktūrinės, kultūrinės sąlygos, veiklos strategijos. Skaitmeniniai sprendimai tinklaveikos stiprinimui ir jų įvaldymas. 

Stažuotės
Stažuotės mokyklų vadovams mokyklose, sėkmingai įgyvendinančiose įtraukųjį ugdymą, STEAM, kultūrinę edukaciją, stiprinančiose mokytojų lyderystę. Stažuotė apima pasirengimą stažuotei su stažuotės koordinatoriumi, susitikimus su mokyklos vadovybe, mokytojais ir specialistais, veiklos mokykloje stebėjimą , struktūruotą stažuotės patirčių refleksiją ir tolesnės veiklos planavimą. Stažuotės trukmė 1-2 darbo dienos.   

Trukmė ne mažiau kaip 60 val.

(derinamas kontaktinis mokymasis, praktinė veikla mokykloje ir klasėje, veiklos tyrimo įgyvendinimas) 

Rašyti laišką

  • Peržiūros: 256