Pasiūlymas mokykloms dalyvaujančioms „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) programoje: didinti švietimo teisingumą, mokinių įtrauktį ir įsitraukimą į mokymąsi, mažinti mokinių mokymosi pažangos atotrūkį, kurti patrauklią, mokytis skatinančią aplinką.

Ko pasieksime bendradarbiaudami:
 • Mokiniai patirs mokymosi sėkmę ir atskleis savo potencialą patirtinėse, kultūrinėse veiklose, gaudami reikalingą pagalbą bei paskatas, atsižvelgiant į jų mokymosi poreikių įvairovę.
 • Mokytojai taikys universalaus dizaino mokymuisi strategijas, praturtindami mokinių ugdymą kultūrinėmis patirtimis, patirtiniu mokymusi, inovatyviomis skaitmeninėmis priemonėmis; dirbs bendradarbiaujančiose komandose ir mokyklų tinkluose, taikys pagalbos mokiniams algoritmus bendradarbiaudami su specialistais.
 • Mokyklos:
  • įgyvendins įtraukiojo ugdymo nuostatas politikos, praktikos ir kultūros lygmenyse;
  • pagal universalaus dizaino mokymuisi strategiją organizuos ugdymą ir tvarkys mokymosi erdves;
  • mokyklos bendruomenėje dalinsis lyderyste, plės partnerystes ir tinklaveiką, tam taikydami skaitmeninius įrankius;
  • bendradarbiaus su „Renkuosi mokyti!“ programa pritraukiant naujus mokytojus;
  • bendradarbiaus, o ne konkuruos su kitomis savivaldybės mokyklomis, atverdamos savo infrastruktūrą ir intelektinius išteklius kitų mokyklų mokiniams bei mokytojams.
Ką siūlome:
 • Ilgalaikės profesinio tobulėjimo programos mokytojams, vadovams, komandoms (praktinis mokymasis taikant veiklos tyrimo, praktikos bendruomenės, mentorystės/koučingo modelius bei mokomąsias stažuotes), pavyzdžiui:
  • įtraukusis ugdymas: nuo mokyklos vizijos iki mokinių pažangos vertinimo;
  • universalaus dizaino mokymuisi strategijos taikymas klasėje ir mokykloje (įtraukiamos stažuotės į šią strategiją taikančias mokyklas);
  • efektyvios skaitymo ir matematikos mokymosi strategijos;
  • formaliajame ugdymo procese naudojami įrankiai ir juos lydinčios ilgalaikės profesinio tobulėjimo programos: skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka, kūrybiniai skaitymai, knygiukai.
  • komandinis darbas įgyvendinant įtraukiojo ugdymo strategiją.

 • Bendradarbiavimas pritraukiant „Renkuosi mokyti!“ mokytojus į TŪM mokyklas.
 • Švietimo ekspertų konsultavimas dėl įtraukiojo ugdymo, pagalbos mokiniams algoritmų kūrimo, universalaus dizaino mokymuisi, tinklaveikos, pasidalytosios lyderystės įgyvendinimo atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės Pažangos planą.
 • Išmaniosios skaitmeninės platformos mokinių ugdymo individualizavimui ir įvairinimui (Eduten, Learn Lab) ir skaitmeninės priemonės (knygiukai, įvairovės biblioteka).

 • Kultūrinės patirtys mokiniams ir bendruomenei:
  • kūrybinės dirbtuvės ir mentorystės programa „Kuriame savo literatūros festivalį“;
  • tarpdisciplininės literatūros dirbtuvės „Istorijų įvietinimas“;
  • knygos kūrimo, leidybos, marketingo, pristatymo auditorijai mokymų programa „Vaikų žemės akademija“;
  • literatūros edukacijų ciklas „Nepaprasta pamoka su knyga“;
  • teatro metodų pritaikymas formaliajame ugdymo procese;
  • knygos, keičiančios gyvenimus: įvairovės literatūros integravimas į bendrąsias programas.

 • Architektų konsultacijos ir kūrybinės dirbtuvės apie UD ir skaitymui palankias erdves.
 • Tyrimų instrumentai ir tyrėjų konsultacijos:
  • įgyvendinamų veiklų kokybės matavimo įrankiai;
  • veiklų dalyvių nuomonės tyrimas matuojant įgyvendinamą pokytį.
  • profesinio kapitalo, įtraukiojo ugdymo, lyderystės mokymuisi raišką / pokytį įgyvendinant TŪM veiklas savivaldybėje.
 • Skaitmeniniai sprendimai savivaldybės mokyklų tinklaveikos modeliui įgyvendinti (mokytojų bendradarbiavimui, išteklių valdymui, bendrų pamokų organizavimui, šešėliavimo veikloms ir kt.).
Mūsų komanda:
 • Eglė Pranckūnienė, MTC Steigėja, projektų vadovė;
 • Justinas Vancevičius, programos „Vaikų žemė“ vadovas;
 •  Artur Adam Markevič, programos „Renkuosi mokyti!“ vadovas;
 • Emilė Paskočimaitė, programos „Renkuosi mokyti!“ plėtros vadovė.

Rašyti laišką

 • Peržiūros: 196